Wielkopolska agroturystyka rośnie w siłę

Oferta gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa wielkopolskiego jest niezwykle bogata, jednak na tle wielu tradycyjnych gospodarstw, na szczególną uwagę zasługuje Agroekoturystyka. Ta forma wypoczynku tym różni się od tradycyjnej agroturystyki, że kładzie nacisk również na edukację ekologiczną i aspekty związane z ochroną środowiska. Agroekoturystyka to możliwość korzystania z uroków i niezwykłych bogactw naturalnego krajobrazu Wielkopolski. Lasy, jeziora, rzeki – wszystko to stoi przed turystami otworem.